قرارداد سفارش ساخت
34 بازدید
محل نشر: فصلنامه حقوقی / شماره 40 / دانشکده حقوق دانشگاه تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/12/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی